Souhlas se zpracováním osobních údajů podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, dále jen „GDPR“

  uděluji tímto společnosti Sqele s.r.o., Pražská 988, 430 01 Chomutov, IČ: 25046799, DIČ: CZ25046799, souhlas se zpracováním mých osobních údajů, a to za níže uvedených podmínek:

  Osobní údaje, které budou zpracovány

  • jméno a příjmení
  • poštovní adresa
  • emailová adresa
  • telefonický kontakt,
  • jiné obdobné informace

  Účelem zpracování osobních údajů je

  • Zasílání obchodních nabídek Správce (nabídek a poptávek nemovitostí, služeb poskytovaných Serverem)
  • Zasílaní obchodních nabídek realitních kanceláří (nabídek a poptávek nemovitostí, služeb poskytovaných realitních kanceláří, které využívají systém webových stránek poskytovaných Správcem jenž je výhradním vlastníkem systému webových stránek a za nakládání s těmito údaji zodpovídá)
  • Ukládání informací o klientech, které vkládají realitní kanceláře do systému Správce, za účelem zasílání obchodních sdělení v souvislosti nabídkami, poptávkami a jinými obdobnými obchodními informacemi souvisejícími s činností realitní kanceláře ve vztahu s jejími klinty. Dále pak informace o zaměstnancích a spolupracovnících realitních kanceláří (dále jen "Makléři"), které vkládají do realitního sw Urbium realitní kanceláře.

  Doba zpracování osobních údajů je

  • V souladu se lhůtami uvedenými v příslušných smlouvách,  jde o dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích jak ze závazkového vztahu, tak i z příslušných právních předpisů.

  Osobní údaje mohou být poskytnuty následujícím třetím osobám

  Serverům uvedeným na webové adrese https://www.eurobydleni.cz/inzerce/ (toto ustanovení se  týká pouze realitních kanceláří a informací o jejich Makléřích, které jsou uvedeny v kontaktních údajích u jednotlivých nabídek nemovitostí).

   

  Subjekt poskytovaných údajů potvrzením v označeném poli prohlašuje, že byl Správcem řádně poučen o zpracování a ochraně osobních údajů*, že výše uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou Správci poskytovány dobrovolně.

  *Poučení Subjektu údajů

  Správce tímto v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení”), informuje, že:

  • osobní údaje Subjektu údajů budou zpracovány na základě jeho svobodného souhlasu, a to za výše uvedených podmínek,
  • důvodem poskytnutí osobních údajů Subjektu údajů je zájem Subjektu údajů o zasílání obchodních nabídek Správce, což by bez poskytnutí těchto údajů nebylo možné,
  • Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, nepověřil zpracováním osobních údajů žádného zpracovatele ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení,
  • Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, než výše uvedeným třetím osobám,

  Subjekt údajů má právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, dále má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením.